25 juni: Een koe die (g)een haas vangt.

Ongeveer twee weken na de tornado die over Roden en omstreken trok begin juni maakten Gerard en ik na het eten een fietstocht richting Leek. We hoorden dat de slachting onder de bomen wel groot was aan de Meerweg (richting Leekstermeer), waar één van de leden van onze gespreksgroep woont.
Het was inderdaad niet best: van tientallen bomen stonden alleen nog de stompen, langs de kant van de weg.
Wat een oerkracht kan er dan schuil gaan in de wind.

“Zag ik daar nou een haas?”

Terwijl we daar fietsten zagen we een grote haas door een weiland hupsen waar ook koeien in stonden. Alle koeien stonden daar bedaard naar te kijken, maar ééntje kwam in beweging en rende hotsend achter de haas aan. De haas koos het hazenpad en na een korte sprint stopte de koe weer met rennen en keek verbaasd de snel kleiner wordende haas na,
“Nou zagen we toch een koe die bijna een haas vangt!” riepen we naar elkaar op de fiets.
We hadden allebei geen telefoon bij ons, maar was dat wel het geval geweest, dan hadden we nog zo snel geen foto kunnen maken.

Aan dit tafereeltje kon je zien dat koeien nooit hazen vangen.
Waar komt dit spreekwoord dan vandaan?
In Middelnederlandse geschriften (late middeleeuwen) komt het al voor: mislick waer een Koe een Haese vangt.
Het spreekwoord betekent: men kan niet weten hoe iets onwaarschijnlijks toch gebeurt: hoe een dwaze poging, aan wier slagen men twijfelt, toch gelukt.

Als bewijs dat het inderdaad wel eens gebeurd is, stuitte ik op het volgende bericht;
het werd gepubliceerd in Het Nieuws van den Dag, 6 Oct. 1898, 2de blad, blz. 6.
Men kan nooit weten hoe een koe nog eens een haas vangt.
In een perceel weiland te Tjerkwerd, bij Workum, is het gebeurd. Daar heeft, naar de Ned. Jager meldt, een koe van den landbouwer S. Ketelaar een haas gevangen. Het dier werd door het rund in het leger verrast, kreeg een fermen tik met een der hoeven en werd vervolgens op de horens genomen. Toen bemerkte de knecht des landbouwers de vreemde jacht en haastte zich het haasje prijs te verklaren.

Kostelijk verhaal.
Dus het kan wel……

Dit bericht is geplaatst in Alledag met de tags . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type de getallen in cijfers in onderstaand vak * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.