een alternatief voor 'de waan van de dag'

Tag: Elly & Rikkert Zuiderveld

28 oktober: Meisje uit Nazareth.

Woensdagavond woonde ik een lezing bij van Sytze de Vries, weer zo’n fijn item uit het paarse boekje met activiteiten van onze PKN-gemeente.
Sytze is een veelzijdig man; predikant, theoloog, tekstschrijver, dichter en publicist.
En ook zanger, zo te zien aan de foto’s op zijn website >>>.
Het onderwerp van de avond was ‘Maria, de vrouw met de vele sluiers’.
In de aankondiging stond o.a.: de traditie heeft dit Joodse meisje met vele sluiers omhangen. Wat vertellen die tradities? En welke plaats geeft de bijbel haar?

Ik hoorde veel nieuws woensdagavond. Opgevoed in de Hervormde traditie hielden wij ons verre van ‘de aanbidding van de heiligen (met Maria als super-heilige) zoals de katholieken dat doen’. Woorden van mijn vader.
De Vries bracht gelijk al een nuance aan in die woorden; katholieken aanbidden de heiligen niet, ze vereren ze. Dat is iets anders.
Eerst liet hij ons in woord en beeld zien hoe en wanneer Maria in ‘onze’ bijbel voorkomt. mariaDaarna vertelde hij over het evangelie van Jacobus >>>, een apocriefe tekst van het nieuwe testament. Het vertelt over Joachim en Anna, de ouders van Maria en over de geboorte van Maria (die ook zonder geslachtsgemeenschap tot stand kwam), over hoe Jozef en Maria bij elkaar kwamen (Jozefs staf ging als enige bloeien) en over een vroedvrouw met een verbrande hand.
Met open mond heb ik zitten kijken en luisteren. Wist ik allemaal niet!

De rode draad in het verhaal van De Vries waren de vele gezichten van Maria.
De maagd. De moeder Gods. Als vrouw van smarten. Als voorvechtster voor vrouwen. Maria als symbool van de bruid van Christus.
Tussen de verhalen door zongen we bijpassende liederen begeleid door Arjan Schippers op het orgel.
Geen moment heb ik me verveeld op de deze avond; de lezing was erg interessant en ik betrapte mezelf regelmatig op de gedachte ‘dat moet ik nog even nazoeken op internet’.
Als het straks kerst is zal ik met andere ogen naar Maria kijken.

Eigenlijk zou ik bij dit blog een mooie klassieke uitvoering van het ‘Ave Maria’ moeten plaatsen. Of een toepasselijke tekst van Sytze zelf over dit onderwerp. Zoek daar zelf maar even naar op internet. Want voor mij past er maar één lied bij dit verhaal over Maria en dat is een kinderliedje van Elly & Rikkert Zuiderveld.

Meisje uit Nazareth, door God apart gezet.
Hij zond een engel vanaf zijn troon
Die haar de boodschap bracht, “Ik heb aan jou gedacht,
jij zult de moeder zijn van mijn Zoon.”

Luister hier >>> naar dit eenvoudige liedje, dat de Maria uit mijn hervormde achtergrond combineert met de katholieke Maria, bezongen in het Ave Maria.

 

Reageren

2 oktober: Vrienden

Vrienden.  In de loop van de jaren heb ik verschillende soorten vriendinnen om mij heen verzameld. Een schoolvriendin, een boeken-vriendin, een collega-vriendin, zelfs een tante beschouw ik als mijn vriendin (vriendschap heeft niets met leeftijd te maken….): allemaal mensen waar ik een stukje van mijn leven mee gedeeld heb en waarmee ik warme wederzijdse contacten onderhoud.
Ook samen hebben Gerard en ik vrienden: ‘de club van vroeger’ uit Hoogersmilde staat net zo dicht bij ons als onze familie. In de loop van ons leven is er één vriendenpaar bijgekomen: Hans en Bea uit Peize (zie 28 september 2014 >>>) Zij hebben hun plekje in onze familie- en vriendenkring langzamerhand veroverd en andersom is dat ook het geval.

vriendenDeze vriendschappen zijn belangrijk voor ons. Het is een kring mensen van mensen die om ons heen staan. In de periode dat Gerard ziek was heeft deze kring van familie en vrienden veel voor ons betekend. Vaak ga je er van uit dat vriendschap vanzelfsprekend is, maar af toe wordt je even bepaald bij het belang ervan.

Gistermiddag vierden we Bea’s 65e verjaardag.
In de loop van de jaren hebben we lief en leed gedeeld.
Recepten uitgewisseld. Ettelijke bomen geklaverjast.
Elkaars foto’s bekeken. Geluisterd, gepraat, gehuild en gelachen.
We spraken hun kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en hadden een heel gezellige middag. Gerard en ik zongen voor hen het lied ‘Vrienden’ van Elly & Rikkert Zuiderveld.
Ook nu was er sprake van een lach en een traan….waarbij we natuurlijk tussendoor wel uit de school klapten over kleine onhebbelijkheden. Maar bij vrienden moet dat kunnen.
Vrienden.
Je kunt niet zonder.

Luister hier >>> naar het lied dat we zongen van Elly & Rikkert Zuiderveld over vrienden.
Het staat op hun album “Van het water naar de oever” uit 1997.

Reageren

24 mei: Pinksteren

Wat we vieren met Kerst is bekend: de geboorte van Christus. Door de hype rondom The Passion is voor veel mensen nu ook wel bekend wat met Pasen vieren.
Maar wat vieren we met Pinksteren? Vanmorgen in de kerk begon de dominee met deze vraag.
Hij beklom vanmorgen niet de kansel, want zijn zak-microfoontje deed het niet. Hij bleef dus bij de microfoonstander beneden staan. “Dan kunt u mij tenminste goed horen. Misschien niet zo goed zien, maar daar mist u niet zo veel aan.” Het waren zijn eigen woorden. De meningen waren daarover verdeeld, zo leerde het geroezemoes om ons heen.

Met Pinksteren herdenken we de uitstorting van de heilige geest. (Benieuwd naar het verhaal? Klik op deze link >>>)
Wij lieten onze kinderen vroeger aan tafel wel eens een gedeelte uit de bijbel voorlezen.
Maar ze lazen zelf heel andere boeken.
Dat verklaarde waarom Frea, toen ze met Pinksteren uit de bijbel ging lezen las: “Zijn dit niet allen Galliërs die daar spreken?” Te veel Asterix en Obelix invloeden…..

De dominee vertelde vanmorgen dat we de geest hebben gekregen. Hij zei: “Dat is een gave én een opgave, een opdracht’. We hebben de geest gekregen, maar we moeten erVrucht van de heilige geest wel iets mee doen. Leven ‘in de geest van Jezus’. Voor mij hoort daar een liedje van Elly en Rikkert Zuiderveld bij dat Gerard en ik heel veel in diensten hebben gezongen. Het heet ‘de vrucht van de heilige geest’ >>> en het beschrijft wat de gaven van de heilige geest zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid goedheid, trouw zachtmoedigheid, en zelfbeheersing.
Hebben we gekregen.
Maar daar moeten we wel mee aan de slag!

Reageren

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén