een alternatief voor 'de waan van de dag'

Tag: website PKN Roden

5 april: Protestants? Of Katholiek?

Naast het beheren van mijn eigen website ‘de Waarde van de dag’ mag ik me ook bemoeien met de website van onze PKN-gemeente. Met Zwanny, Wim, Frits en Theo vorm ik de ‘Website-groep’. De website van de kerk is in de lucht sinds 18 september 2005 en vanaf 2008 draag ik ook mijn steentje bij; ik schreef er al eens over in 2015, zie  >>>.
We zien elkaar in deze samenstelling twee keer per jaar, want als zo’n site eenmaal draait is het alleen een kwestie van up-to-date houden.

Omdat zo’n vergadering een half jaar van te voren wordt afgesproken gaat het nogal eens mis.
Woensdagmiddag kregen we een mail van Frits over de websitevergadering van vandaag.
“O? Wist ik niet?” Ik zou koffiedrinken bij een jarige vriend in Peize.
Zwanny wist het ook niet. Die was woensdag gezellig op visite bij familie en was dus niet in de gelegenheid om een agenda te maken.
Maar het maakte allemaal niet uit.
De vriend gaf te kennen dat ik gerust ’s middags mocht langskomen voor een handdruk c.q. taart en zonder agenda kunnen we ook vergaderen.

Heel goed zelfs. Kenmerk van deze groep is dat we heel gemakkelijk afdwalen van het onderwerp. Voor we het weten hebben we het over computer-crimininaliteit, de politiek, familiebezoek met computerproblemen-hulp en over de organisten en pianisten van onze gemeente. Zonder agenda gaat dat afdwalen nog gemakkelijker.
Maar al met al hadden we toch een goede vergadering van anderhalf uur.

‘Wat moeten wij aan onze website doen in het kader van de privacy-wetgeving’ was een belangrijk onderwerp op deze vergadering. Want de site draait wel, maar moet wel steeds worden aangepast aan de eisen des tijds. We plaatsen nog wel eens foto’s van vieringen op de site en als mensen daar bezwaar tegen hebben kun je daardoor in de problemen komen.
Nu is het zo dat we geen toestemming vragen voor het plaatsen van die foto’s. Als er iemand op staat die dat absoluut niet wil, dan kan die dat aangeven bij een webmaster, die dan de foto onmiddellijk zal verwijderen. Iemand merkte op dat dat de ‘katholieke weg’ is.
“Je weet toch wel wat het verschil is tussen protestanten en katholieken?”
Dat dachten wij wel te weten, maar het werd ons nog even haarfijn uit de doeken gedaan.
Als een protestant iets wil doen waarvan hij niet weet of het mag, gaat hij eerst toestemming vragen. 
Als een katholiek hetzelfde wil doen, doet hij dat eerst en daarna gaat hij te biecht.

Er is nog nooit iemand geweest die bezwaar heeft gemaakt tegen het plaatsen van een foto op onze website. Als dat wel gebeurt zullen we de site daarop aanpassen en ons beleid hierover onder de loep nemen. Tot die tijd kun je op onze PKN-site foto’s van vieringen zien. Daar wordt de site gewoon een stuk leuker van!
Na dit blog nieuwsgierig geworden naar de site?
Hierbij een link: PKN Roden-Roderwolde>>>
Als werkgroep staan we open voor reacties en de mening van anderen, dus wil je iets zeggen of valt je iets op dat eigenlijk anders zou moeten: meld het ons!
Wil je ook meewerken aan deze werkgroep? Er is ruimte voor een nieuwe webmaster: meld je aan!

Reageren

2 mei: Webmaster. Ja, ja…

Al jaren ben ik webmaster van de website van onze gemeente PKN Roden-Roderwolde. We zijn met groepje van vijf vrijwilligers en we hebben de taken onderling verdeeld. Mijn taak is het elke week invullen van de informatie rond de vieringen van a. s.  zondag en elke maand het verversen van de afbeelding van de ZWO-kalender. Soms plaats ik een artikel op de voorpagina,  maar meestal neemt Zwanny deze klussen voor haar rekening.

Op de laatste vergadering constateerden we dat de  informatie  die over de historie van de Catharina kerk op de site stond niet up-to-date was. Er stond nog niets op over de bevindingen van de archeologen die tijdens de restauratie de bodem onder de vloer hadden onderzocht.  Als vrijwilligers hadden wij wel al een lezing met beelden daarover gehad (zie Eeuwen zien op u neer >>>) In de Drentse Volksamanak 2017 was een heel artikel opgenomen met alle informatie die de archeologen boven water hadden gekregen met de bijbehorende  foto’s.  Wij hadden dit artikel destijds gekregen; vrijwilliger zijn heeft zo zijn voordelen.

“Die informatie moet eigenlijk ook op de website” constateerde Frits,  onze voorzitter. We spraken af dat ik dat zou doen. Tijd zat immers!   Daarvoor moest ik het PDF uploaden in ons systeem en linken aan de pagina ‘Historie Catharina kerk’. O ja en het moest ook nog iets kleiner gemaakt worden.  Maandagmorgen ging ik er voor zitten.
Prutsen. Uitproberen. Zucht; waar staat dat document nou?
Veel te lange naam, moet korter.  Dat oude dan maar even verwijderen.

Huh ?!  Map PDF-doc weg?  Had ik in mijn ijver de hele map met pdf’s van de hele website verwijderd. Webmaster; ja,ja…

Het enige wat deze webmaster dan kan bedenken is ‘Theeeeoooo! Help!’
Theo is onze rots in de branding. Hij maakt regelmatig een back-up van de hele site en hij stuurde na een paar uur een mail met de geruststellende woorden: ‘Vanuit de back-up heb ik de map PDF-doc weer teruggezet!”

Daarna probeerde ik het nog een keer en tadaaaaah: het staat er op. Wel in een grote uitvoering trouwens;  dat kleiner maken lukte me niet.  Ben je ook benieuwd naar wat de archeologen hebben gevonden?
Hierbij een link naar de pagina Historie Catharina kerk >>>, met daarop een link naar een Pdf met het interessante artikel.

PS Theo heeft ook het formaat inmiddels aangepast.
Je hebt masters en Masters…….

Reageren

27 juli: HET VIRUS!(1.) Nu al…..?!

Vorig jaar op 24 september schreef ik over het besmettelijke virus dat zich rondom de vierde dinsdag van september door Roden verspreidt. (lezen? zie 24 september >>>)
Het virus kreeg ons wel te pakken, maar wij waren er al lang niet meer zo ‘ziek van’ als toen onze kinderen nog als figuranten op de Rodermarktwagen van de school zaten en wij als ouders dus actief meebouwden. Die tijd lag ver achter ons. Dachten wij.

Vorig jaar kregen wij in onze PKN-gemeente een nieuwe dominee met de naam Walter Meijles. Die stond op 24 september in het publiek bij de Rodermarkparade en stelde vervolgens de retorische vraag: “Waarom bouwen we eigenlijk geen wagen met de kerk?”
Op een retorische vraag wordt geen antwoord verwacht, dus dat werd door de gemeenteleden ook niet gegeven. Er werd hooguit een wenkbrauw opgetrokken en hier en daar werd de dominee zelfs achter zijn rug om uitgelachen.
“HAHAHAHA! Goed idee! Doen we niet!” en ieder ging weer over tot de orde van de dag.

Maar nieuwe bezems vegen schoon.
De aanhouder wint.
Hij is niet voor één gat te vangen.
Zomaar wat spreekwoorden die mij bij dit blog te binnen schieten.
Want wat is de realiteit? Gerard is twee avonden in de week weg. Naar de wagenbouw.
Ik breng één keer in de week koffie. Naar de wagenbouw waar zo een man of zes, zeven aan het zagen, timmeren en lassen zijn.
Er is een kledingteam druk aan het naaien. Voor de wagenbouw.
We zijn met het knutselteam aan het verzamelen en maken van materialen. Voor de wagenbouw.

Vandaag plaatste ik een wervende tekst op de website van onze PKN-gemeente (zie >>>)
Ook maakte ik een uitdeel-flyer voor het knutselteam met de vraag om helpende handen, restjes garen en haaksters die rondjes willen haken; op die flyer staat ook een  patroon hoe je het rondje kunt haken. We horen steeds meer mensen die enthousiast worden en mee gaan doen. Het virus waart door Roden en heeft ons nu al te pakken!

Stiekem geniet ik er van.
Want, o ….. wat werd er altijd gezeurd tijdens die wagenbouwperiode.
Maar o……wat was het altijd gezellig!

Reageren

4 juni: Van dominee naar gemeentelid. En vrijwilliger.

Gisteravond was het feestelijk afscheid van Ds. Van Beijeren, de predikant die onze PKN-gemeente meer dan 25 jaar heeft gediend.

Feestelijk was het. Alle groepen waarmee hij in die 25 jaar is opgetrokken deden iets op deze bonte avond, het was een afwisselend schouwspel.
Zelf kreeg ik met hem te maken toen ik ouderling was onder ds. Hotske Postma. Zij vertrok naar Friesland en haar wijk werd gedeeltelijk overgenomen door Van Beijeren.
Dat was op z’n zachts gezegd een grote verandering, maar we hebben het prima gered.
We werden echt ‘collega’s’ toen ik bij de Websitegroep werd gevraagd. Het duurde even voordat ik aan de club gewend was, maar inmiddels zijn we een solide groep en achter de schermen wordt hard gewerkt. Gisteravond hebben we nestor Theo in het zonnetje gezet met een cabareteske sketch, maar daarbij ook de PKN-website even prominent onder de aandacht gebracht: we doen al dat werk tenslotte niet voor niks!

Verder zong ik mee met de cantorijen. Wij zongen 5 korte liederen, speciaal voor dit afscheid geschreven door Kees van der Meulen. Van één lied was de muziek van Johann Sebastian Bach; dit gaf een mooi effect op het muziekblad.
kees en bach

Kees en Johann, een sterk koppel.

Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach

Johann kwam gisteravond twee keer hoogstpersoonlijk  voorbij, compleet met kostuum en witte poederpruik. Eén keer als de milde musicus die zich erg verheugde in de warme belangstelling van Theo en één keer als strenge maestro. Theo werd in het Duits onderworpen aan een spervuur van vragen om zijn kennis over Bach te testen. Moeilijke vragen! De meester was tevreden: het kon er mee door.

De kinderen deden ook een duit in het zakje door ons een inkijkje te gunnen in hun ‘gezins-lol’; je kon zien dat ze zich erop verheugden om hun vader voor het oog van de gemeente met milde spot voor het voetlicht te brengen. Hoogtepunt was voor mij het treurlied over Theo ‘ s trainingspak dat hij in zijn vrije tijd graag draagt. Hij is dus ook maar een gewoon mens.

Op dit blog heb ik lang niet alles beschreven wat er langs kwam gisteravond. Eén ding wil ik nog noemen: collega Zwanny (van de website-groep) had een prachtige beamerpresentatie gemaakt over Theo’s leven, zij vermaakte het publiek tussendoor met de quiz ‘Noten schieten’ en ze bediende de hele avond ( van 19.30-11.15 uur!!!) de beamer ter ondersteuning van iedereen die iets op het podium deed. CHAPEAU!

Ben je benieuwd naar wat er nog meer was? Hou dan de website van de kerk >>> in de gaten: binnenkort foto’s en een verslag. We dronken een borrel na afloop en kletsten nog heel genoeglijk na. Ik nam trouwens geen afscheid van Theo. Hij wordt nu namelijk gemeentelid en blijft zich als vrijwilliger inzetten voor de websitegroep!

Reageren

14 september: Vernieuwe PKN-site

Op 1 januari >>>  schreef ik over de websitegroep van de kerk waar ik deel van uit maak.

Na maanden werken achter de schermen is vanmorgen de vernieuwde website van PKN Gemeente Roden Roderwolde >>> ‘on-line’ gegaan. Het was nodig om de site aan te passen, omdat steeds meer mensen naast een vaste computer gebruik maken van een tablet of smartphone. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de huisstijl regenboogornamentte wijzigen. Het regenboog kunstwerk dat in Op de Helte hangt heeft boven aan de header een ereplaats gekregen. Het is beslist de moeite waard om even te klikken op ‘uitleg regenboogornament’, daarin lees je meer over de symboliek achter dit kunstwerk.

Verder is de site wat ‘rustiger’ van opzet. Eén brede kolom met actuele items, een menubalk met een uitklapstructuur en aan de zijkant een aantal vaste rubrieken waarvan de inhoud steeds op de actualiteit wordt aangepast.
Op deze manier kunnen we heel veel informatie kwijt. Dat moet ook wel, want er gebeurt ontzettend veel in onze gemeente!

Het overgaan naar een nieuwe site kost een hoop tijd en energie en gaat ook nooit in één keer helemaal goed. Voordat alle linkjes weer goed gelegd zijn en alle informatie weer goed te vinden is zijn we nog wel even bezig. Zo probeerde ik vanmorgen de pagina van de cantorij te bezoeken, maar daar kreeg ik een Error-melding. Ook collega’s webmasters liepen tegen die problemen aan, dus er ontstond vandaag een soort ‘hot-line’ over kleine onvolkomenheden en dingen niet helemaal goed liepen.

Bezoek je onze site en ontdek je nog een onrechtmatigheid? Geef het dan even aan ons door, dat stellen we erg op prijs. Hoe meer ogen met ons meekijken, hoe eerder we de site weer helemaal goed online hebben staan.

Op de oude PKN site had mijn ‘Handwerkenmeer’-blog een vast plekje onder de rubriek ‘Mijn hobby’. Die rubriek is op de nieuwe site komen te vervallen. Er is wel een link gemaakt naar mijn nieuwe site: Klik op “Links” helemaal rechts bovenin het menu, dan kom je op de pagina Links. Klik daarna door naar pagina 2 (helemaal onder aan pagina 1), dan staat de link onder de Historische Vereniging Roden. Maar je kunt natuurlijk ook zonder de PKN-site naar mijn blog. Tik ‘Ada waarde van de dag’ in op Google en tadaaah: daar staat ‘de waarde van de dag’.

Reageren

23 april: Website van ‘onze’ kerk

Op 1 januari >>> schreef ik over de Website-werkgroep van onze PKN-gemeente waar ik deel van uitmaak. Tot 2014 hadden we twee keer per jaar een overleg. De website ‘draait’, wordt up to date gehouden en alles wat je zou willen weten over onze gemeente staat er op.
Maar de digitale wereld staat niet stil en onze website moet worden aangepast aan de eisen des tijds. We hebben nu vaker overleg, vanmorgen spraken we elkaar weer.

Als je onze website >>> opent op je telefoon, dan krijg je de hele site in beeld op je kleine schermpje. Tegenwoordig is het bij de meeste sites zo, dat het beeld zich aanpast aan je scherm. Probeer het maar eens bij een pagina van Wikipidia: die ziet er op je telefoon heel anders uit dan op je computerscherm. Voor ons betekent dit, dat de structuur van de website moet worden aangepast. Gelukkig hebben wij een deskundige predikant in ons midden (met een nóg deskundiger zoon), die deze klus bijna in z’n eentje voor zijn rekening neemt.
“Als de site dan toch op de schop moet, laten we het dan goed doen” hebben we met elkaar bedacht. We hebben ons gebogen over de nieuwe opzet en het lijkt erop dat we voor de zomer de nieuwe lay-out wereldkundig maken via het World Wide Web. Ik hou mijn lezers hiervan op de hoogte.

Als werkgroep zijn we altijd nieuwsgierig of onze website in een behoefte voorziet. We doen erg ons best om alle gegevens bij te houden en de nieuwste informatie met de lezer te delen. Meestal horen we niets, maar vorige maand kregen we een megacompliment waar we weer maanden op kunnen teren.

Gerard en ik hadden een viering bezocht in de Catharinakerk.
Na afloop sprak ik iemand aan die ik niet kende en geïnteresseerd naar de foto’s aan de wand keek.
Het bleek een gast uit Rotterdam te zijn.
Hij had een studerende zoon in Groningen, die ze dat weekend met een bezoek vereerden. Ze logeerden ergens in de stad.
Hij was zelf betrokken PKN-lid en had de voorgaande weken ‘wat op internet geneusd’ naar wat voor kerkdienst hij en zijn vrouw die morgen konden gaan.
Hij was verrast door de wekelijkse informatie over de kerkdiensten van de aanstaande zondag.

Hij vond het fijn dat ook de organisten en bij vermeld stonden.
Hij had informatie gevonden over de oude kerk en het bijzondere orgel en daarom waren ze die morgen bij ons.
Met de complimenten voor de uitgebreide en zeer gedetailleerde website.
Tadaaah!
Compliment voor ons allen.

“Jullie hebben zelfs Erwin Wiersinga >>> als organist!”
Meneer was kennelijk een kenner en vond dat wij een bevoorrechte gemeente waren. Dat vinden wij ook.

Reageren

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén