Wat een aardverschuiving is er ontstaan in politiek Nederland na de Provinciale Staten verkiezingen van gisteren.
Op dit blog lees je eigenlijk nooit iets over politiek, want dat is bijna nooit mijn waarde van de dag.
Waarom dan vandaag wel?
Omdat er tijdens de verkiezingsavond op NPO1 rond 23.30 uur een deskundige iets vertelde over het kiesgedrag in provincie Drenthe.
Hij benoemde het verschil tussen de ‘veendorpen’ en de ‘zanddorpen’.
Hij vertelde over de rijke ondernemers uit andere delen van het land die het moeras ontgonnen door turf te winnen en de arbeiders die bij die werkzaamheden werden uitgebuit en onderdrukt.
Daar ontstond de argwaan en achterdocht ten opzichte van overheden.
De Drenten die in de zanddorpen wonen hebben een heel andere geschiedenis: vanaf de middeleeuwen bestond Drenthe uit zes dingspelen met daaronder kerspelen, die tegelijk de kerkelijke en bestuurlijke gemeenten vormden. De kerspelen bestonden weer uit buurtschappen, de dorpsgemeenschappen. Er lag dus een eeuwenoude, gedegen bestuursstructuur waar burgers het beter hadden dan in de veendorpen, waardoor er meer vertrouwen was in de politiek en het boven hen gestelde zag.
Die verschillen tussen zand en veen zag je ook altijd terug in de verkiezingsuitslag.
Even kort door de bocht, maar  dit is ongeveer de strekking van het verhaal.

De journalist beweerde dat de BBB over die ‘zand-en-veen-grens’ heen kiezers had getrokken, omdat nu niet het ‘zand en veen’-verschil aan de orde was, maar het verschil tussen de randstad en het platteland.
De mensen op het platteland zijn het zat dat het overheidsbeleid wordt gedicteerd vanuit Den Haag en dat er amper wordt geluisterd naar wat ‘het platteland’ wil.
Bijna alles wordt beslist op grond van de randstedelijke blik en valt vaak uit ten nadele van het platteland, lees het noorden, het oosten en het zuiden. .
Er is massaal op de BBB gestemd omdat mensen op die manier een proteststem konden uitbrengen.
Hé randstedelingen: wij zijn er ook nog.

Zelf ben ik een mengvorm van een zand-Drent (mijn vader kwam uit Coevorden) en een veen-Drent (mijn moeder kwam uit Emmercompascuum).
Mijn hele jeugd bracht ik door in het veendorp Hoogersmilde en rond mijn dertigste verhuisde ik naar het zanddorp Roden.
En inderdaad: een wereld van verschil.
Maar nee, ik stemde niet op de BBB.
Maar ik begrijp wel waar die ‘protest-sentimenten’ vandaan komen.

Mijn waarde van de dag was dat onze Drentse volksaard op een onverwacht moment even voor het voetlicht werd gebracht.
En waar het bijna altijd gaat over de turf, jenever en achterdocht waaruit onze lieve heer de Drent heeft gewrocht: deze keer was het niet eens negatief!