Zondagmorgen tijdens de viering in onze PKN-gemeente werd aan ons gevraagd of we iemand in gedachten wilden nemen waar we ‘niet zo goed mee konden’ en moest je nadenken over vragen als: ‘wat doet die ander dan dat ons zo ergert’ en ‘kan die ander daar iets aan doen’ en ‘kun je er zelf iets aan doen’. ‘Kun je die ander vergeven?’ ‘Wat roept dat bij je op?’
Daarna hoorden we uit de schriftlezing van Mattheus dat we de ander 7 maal 70 maal moeten vergeven.
De lezing uit het oude testament vertelde ons over de razernij van God als hij ziet dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gemaakt.
God is zo kwaad, dat hij zegt dat hij het hele volk zal vernietigen, alleen Mozes en zijn familie zal hij sparen.
Maar Mozes stelt zich op als pleitbezorger tussen God en zijn volk en weet de boosheid af te wenden.
Om met de woorden van voorganger Sijbrand van Dijk te spreken: “Wat is het dan goed dat er iemand zegt: ‘Is het nou nodig om zo kwaad te zijn? Wil je zo met anderen omgaan? Is dat wel wijs?”
Ook in onze eigen relaties is het goed om daar bij stil te staan. En dat een ander eens tegen je zegt: “Joh. Hou es op.”

We hadden gistermorgen een feestelijke dienst, want de liturgische kleur was rood!
Dat is bijna nooit, alleen met Pinksteren.
En gistermorgen dus, want er werden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd en twee gemeenteleden die een taak gaan vervullen in onze gemeente werden aan ons voorgesteld. Twee andere kerkenraadsleden namen afscheid.
Na de viering stonden ze met z’n zessen opgesteld voor het liturgisch centrum. “Dan kunt u ze feliciteren en iets wijs tegen ze zeggen” stelde de predikant voor.
Ik wist geen wijze woorden; bij het schudden van hun hand heb ik gezegd dat ik blij met ze was.

Wat mij uit deze dienst zal bijblijven zijn de cijfers.
7 maal 70 maal.
Veel wel.
Moeilijk ook.
Elly & Rikkert hebben er in de jaren 70*  een prachtig, klein liedje over gezongen met hun kinderkoor.
Hierbij een link: Tot zeven maal zeventig maal
Tot 7 maal 70 maal
vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot 7 maal 70 maal
de Heer heeft met mij ook geduld. 

Nog iets anders: Sijbrand van Dijk is één van de voorgangers in Drenthe die af en toe een korte overdenking verzorgen voor het programma ‘Veur de preek’, iedere zondagmorgen van 08.00 – 09.00 uur op RTV Drenthe.
Vorige week zondag 10 september hield hij zijn eerste verhaal.
Even terugluisteren? Hierbij een link naar het radioprogramma: ‘Hoe dan?

* Over de jaren ’70 gesproken: deze week is het week van de jaren ’70 op Radio 5.
Ben je van mijn leeftijd, dan weet je: dat is onze tijd. Genieten dus!