Iedereen kent wel de uitdrukking ‘zwaarden omsmeden  tot ploegscharen’. Gistermorgen hoorden we die woorden van de profeet Micha in combinatie met het verhaal van Petrus,  aan wie Jezus drie keer vraagt “Heb jij mij lief?”
Petrus had voor Jezus’ dood keihard ontkend dat hij bij Jezus hoorde; hij had zelfs gezegd dat hij hem helemaal niet kende!
Jezus maakt hem geen verwijten,  er vallen geen woorden als “Weet je wel wat dat voor mij betekende?” maar de liefde wordt benadrukt.

Voorganger Sijbrand van Dijk legde het  aan de hand van een voorbeeld uit.
Een moeder en een dochter hebben vreselijke ruzie gehad en hebben elkaar  al maanden niet gezien.
Dan komt het gemis en daarmee het verlangen om elkaar weer te zien. Als er sprake kan zijn van toenadering en vergeving,  is de liefde sterker dan de wrok en boosheid.
Daarbij is het belangrijk dat je je innerlijke zwaarden omsmeed  tot ploegscharen.
Dus niet oeverloos herhalen wat er verkeerd is gegaan, niet snijden met het zwaard, maar aan het werk met de ploegscharen.
Goed verhaal.

Natuurlijk valt er nog meer te vertellen over de viering van gistermorgen.
De avonturen van Dolly de logeerduif bijvoorbeeld.
De mooie stukken van F. Liszt en J. S. Bach,  uitgevoerd door Erwin op piano en orgel en de indringende woorden van bisschop Tutu.
Alles nog eens terug kijken?  Dat kan via kerkomroep. (Catharinakerk, 18 april,10.00 uur).
Hier wou ik het voor wat betreft de kerkdienst maar bij laten.

Na deze preek krijgen de zwaarden en ploegscharen voor mij een andere dimensie.
Daarbij dacht ik altijd aan vechten/oorlog voeren omzetten in samenwerken.
Dat beeld is breder geworden omdat de predikant het vanmorgen dichter bij mezelf bracht.
Je innerlijke zwaard/scherpe kant omvormen tot een werktuig waarmee je in liefde kunt werken aan vergeving van jezelf en van de ander.
Net als Petrus.
Want wat had hij een spijt en een wroeging.
Je innerlijke zwaard kan ook jezelf verwonden.
De houding van een ander in een conflict is belangrijk maar ook je eigen opstelling.
Dan is vooral de vraag “Hou je van mij?”  belangrijk.