Vorige week werd op Radio 5 in een middagprogramma de geschiedenis van “Halloween”  uitgelegd.
Het woord komt van Hallow-e’en, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond), dat is de avond voor 1 november.
Bij de oude Keltische volken begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was het oudejaarsavond.
Men had de oogst binnengehaald en had het zaaigoed voor het volgende voorjaar al klaarliggen, tijd voor een vrije dag en feest!
Het Keltische Nieuwjaar of of Samhain (spreek uit als Saun) is het Ierse woord voor de maand november.

De Kelten geloofden dat op 31 oktober de geesten van alle mensen die dat jaar gestorven waren terugkwamen; om de geesten goed te stemmen werd er eten voor hen neer gelegd voor de deur.
Maar men had natuurlijk geen belang bij boze geesten; om die af te schrikken droegen de Kelten maskers.
Toen de Romeinen Groot-Brittannië in bezit namen vermengden sommige tradities zich met elkaar, maar All Hallows Eve bleef bestaan.
In de 9e eeuw staken christelijke Europanen over naar Engeland en namen het katholieke ‘Allerzielen’ mee, dat gevierd werd op 2 november. Dan gingen in lompen gehulde christenen bij de deuren langs en bedelden om zielencake, een soort brood met krenten.  Als ze dat brood kregen beloofden ze dat ze zouden bidden voor het zielenheil van familieleden van de goede gever die al waren overleden. Hierin ligt misschien wel de oorsprong van de hedendaagse trick-or-treattocht.

In Amerika kwam het feest pas in zwang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Schotse en Ierse immigranten het land binnen kwamen.
In die tijd ontstond ook het bekendste symbool van Halloween, de uitgeholde pompoen die op een gezicht lijkt.
(Meer weten? zie Jack-o’-Lantern).
In de 20e eeuw was het vooral een kinderfeest. De kinderen gingen onder begeleiding van een volwassene verkleed  langs de deuren om te vragen om iets lekkers (trick or treat). Daarbij was het de bedoeling is om degene die opendeed een beetje bang te maken.
Als een bewoner rekende op deze ‘gasten’ was zijn huis herkenbaar aan halloweenversieringen.
Vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd Halloween steeds meer een feest voor volwassenen en werden het griezelaspect en het het verkleed- en schminkgebeuren steeds belangrijker.

En nu komt het feest dus weer vanuit Amerika terugwaaien naar Europa.
Vandaag vieren we dus eigenlijk de Keltische oudejaarsdag: Samhain.
Geschiedenis kan zo leuk zijn 😉

Al eerder schreef ik over Halloween, toen ging het vooral om halloween bloemstukken: hierbij de links.
Foeksia en halloween 1
uit 2015
Foeksia en halloween 2
uit 2018