Aaltje Waninge-Vrieswijk

In onze familie worden namen van geslacht op geslacht doorgegeven; dat geldt voor de familie van Gerard en voor die van mij.
Mijn ouders gaven mij de naam Aaltje, genoemd naar de moeder van mijn vader.
Ze hadden zelf bedacht dat mijn roepnaam Alie zou worden, maar iemand van de zorgverleners in de kraamtijd had gezegd: “Over twintig jaar zijn het allemaal Alie’s. Je kunt er ook iets anders van maken, Ada misschien?” Zo kom ik aan mijn naam.

Aaltje Vrieswijk-Pasveer

Mijn oma, waar ik naar ben genoemd, heb ik nog goed gekend.
Af en toe benoemde ze onze namen.
“Nou gaon de Aoltjes eem samen lopen”; ik herinner me dat ze me toen een arm gaf en wij samen ‘naor veuren’ liepen.
‘Noar veuren’ stond voor de winkelstraat bij de Dordtse brug in Klazienaveen.
Mijn oma heette Aaltje Vrieswijk-Pasveer, ze was geboren in 1908.

Aaltje Pasveer-Niemeijer

Haar moeder, mijn overgrootmoeder, heb ik ook nog gekend; zij heette Aaltje Pasveer-Niemeijer en was geboren in 1887.
Van háár moeder, mijn bet-overgrootmoeder, heb ik ook nog een foto: haar naam was Aaltje Niemeijer-De Vos, haar geboortejaar is 1860.
De vijfde Aaltje is mijn bet-bet-overgrootmoeder Aaltje Johanna de Vos- de Vries, geboren in 1819. Zij was dus al veertig jaar toen dochter Aaltje werd geboren.

200 jaar geleden.
Wie weet hoeveel generaties daarvoor ook al Aaltjes voortbracht?
Dit vond ik over de naam Aaltje op internet:

Aaltje Niemeijer-de Vos

Herkomst en betekenis Aalt. 
Aalt is een jongensnaam die, net als de vrouwelijke variant Aaltje, waarschijnlijk afkomstig van Adelwald.
Deze Germaanse naam bestaat uit twee naamstammen: ‘adel’, met de betekenis ‘edel’, en ‘wald’, ‘heersen’.
Samen betekent het ‘edele heerser’.
Het is ook mogelijk dat de naam terug te leiden is naar het Friese Aaielt, dat vermoedelijk een afleiding is van Agiwald.
‘Ag’ betekent ‘zwaard, punt van een zwaard’, dus die naam betekent ongeveer: ‘heerser met het zwaard’ of ‘machtig met het zwaard’.
Verder kan Aaltje afstammen van Adelheid.
Dit is eveneens een Germaanse naam, de betekenis is ‘vrouw van edele gestalte of aard.

Hmm.
Germaans, adel, heersen, zwaard…..
Laten we het maar gewoon bij Ada houden.