Om de twee maanden krijg ik een mail van Abel.
Hij vraagt mij om een enquête in te vullen.
Dat doe ik graag, want het is een enquête over het Drents. Gisteren heb ik de twaalfde enquête ingevuld. Abel (Darwinkel ) en Jan (Germs) van “het Huus van de Taol” >>> verzamelen op deze manier enorm veel informatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot het Drents zoals dat nu nog gesproken wordt.

Je zou zeggen: alleen interessant voor Drenten. Wat schetst mijn verbazing: ik kreeg een mail van de voorzitter van onze cantorij. Hij stuurde mij de mail van Abel door. “Is dit misschien iets voor jou?” De man spreekt zelf Nederlands met een Rotterdams accent, dus ik vroeg mij in arren moede af : hoe komt die mail bij hem terecht? Het antwoord kreeg ik gisteravond. Eén van zijn Drentse vrienden had de mail gekregen van de taolschulte van Borger/Oring en die vriend heeft aan zijn hele adressenbestand de mail van Abel doorgestuurd. Opdat maar zoveel mogelijk mensen de enquête zouden invullen.

Ik heb de boodschap begrepen. Als een westerling mij gaat wijzen op deze taalenquête dan ligt daar een opdracht voor mij: mijn lezers attenderen op deze enquête. Drenten onder mijn lezers: doe mij, Abel en Jan een lol en vul die enquête in. Hierbij de link >>> naar de vragenlijst.

Ik hoop dat Abel straks zijn mailbox opent en denkt: BLINDER! (Drents voor sodemieter) Wat veul!