Maarten Luther 1483 -1546

Vorige week donderdag was ik rond 13.00 uur in  de oude basisschool van onze dochters.
Dat gebouw is al een paar jaar in gebruik als Kunstencentrum K38 >>>.
Vanaf 13 oktober was daar de tentoonstelling Manifestatie JONG III, een podium voor net-afgestudeerde musici en kunstenaars.
Het thema van de expositie sprak me wel aan: 500 jaar Reformatie.
Het is dit jaar 500 jaar geleden is dat Maarten Luther 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg aanbracht. Hij protesteerde hiermee tegen de wantoestanden (aflaathandel) in de kerk.

Deze gebeurtenis zorgde voor een ommezwaai in geloof en cultuur in het hele Westen. Naast de werken van hedendaagse jonge kunstenaars werd in samenwerking met  ‘onze’ Protestantse Gemeente Roden/Roderwolde een expositie gehouden over de Reformatie.
Van andere gemeenteleden had ik gehoord dat Wim Vrieling daar heel druk mee was geweest en inderdaad: er was veel informatie in woord en beeld over de Reformatie. Er was een boekentafel, er waren collages en ook sommige onderdelen  van de PKN-Rodermarktwagen waren te zien, o.a. de kerk en de grote bijbel.

Vanmorgen na de viering in Op de Helte sprak ik samensteller Wim tijdens de koffie.
We kregen het over de tentoonstelling en ik vertelde dat ik het mooi vond, dat ik vooral erg gecharmeerd was van zijn bijdragen (ik hou nou eenmaal van geschiedenis), maar dat ik de twee delen niet bij elkaar vond passen. Er was geen verbinding gemaakt tussen de kunstwerken en de informatie van Wim over 500 jaar Reformatie.
Dat vond Wim ook jammer.
“Je had nog een spreuk of een stelling in kunnen leveren, die van jou heb ik gemist!” vroeg hij. Dat had ik kennelijk helemaal over het hoofd gezien.
Je kon een nieuwe hedendaagse stelling bedenken en daarmee had ik dan nog een prijsje kunnen winnen.

Als ik donderdagmiddag een stelling had moeten bedenken had ik er niet een geweten.
Vanmorgen tijdens de viering trof me een stelling uit het eeuwenoude boek Spreuken:
Wijsheid begint met respect voor de Heer.
Dat is mijn stelling; niet hedendaags maar wel actueel.
En ook te laat; geen prijsje……

Je kunt helaas niet meer naar JONG III; vandaag was de laatste dag.
Volgende week op vrijdag 10 november opent de nieuwe tentoonstelling ‘Prin(t)sheerlijk’ met werken van o.a. Peter O. Gerrits, die ook de opening verricht.
Meer informatie zie >>>