Wat is eigenlijk ‘het huishouden doen’?

Onder een huishouden wordt verstaan (het reilen en zeilen van) een woongemeenschap of huisgezin.
Met het huishouden doen, worden de activiteiten bedoeld die worden ondernomen om de leefsituatie van één of meer personen in stand te houden.
De leefsituatie zelf wordt dan ook vaak aangeduid als een huishouding.

Het gaat er niet vaak over op deze website, want ik heb het land aan het doen van de huishouding.
Ik kan zo honderd dingen opnoemen die leuker zijn dan huishoudelijke klusjes.
Alles wat je aandacht geeft groeit, dus ik heb het er liever niet over.
Gistermorgen hing ik, voordat ik naar mijn werk fietste, de was buiten op.
Op één van de vaatdoekjes staat een leuke tekst, maar vooral de toevoeging tussen haakjes slaat de spijker op de kop.
Het huishouden is ‘a never ending story’……..