Vandaag is het aswoensdag. Na het carnaval de eerste dag van de veertig-dagen-tijd, van oudsher een tijd van inkeer en bezinning in de periode voor Pasen.

In de Protestantse kerk kennen we niet zozeer de traditie van het vasten zoals in de Katholieke kerk. Toen wij in Roden kwamen wonen werden wij voor het eerst geconfronteerd met de 40 dagen tijd. In Hoogersmilde was de Hervormde gemeente nog erg traditioneel en hadden we 7 lijdenszondagen voor Pasen. Op die zondagen was er aandacht voor de lijdensweg van Jezus, maar verder niet.

Roden was in vele opzichten veel moderner en ik sloot ik me aan bij een kerkelijke gespreksgroep met leeftijdsgenoten. Zo leerde ik de 40-dagen-periode te gebruiken om me te bezinnen op mijn leven. Eerst als gezin, aan de hand van een kalender. We spaarden geld, deden mee aan projecten en maakten één jaar zelfs een hongerdoek.
Later bekeek ik ieder jaar waar ik dat jaar voor mezelf aandacht aan wilde besteden.
Een paar voorbeelden:
• Wat doe ik met mijn tijd?
• Hoeveel tijd besteed ik aan internet en wat bekijk ik daar?
• Wat eet ik en hoeveel?
• Hoe ga ik om met de alom-aanwezige media: TV, radio, Nu.nl, krant etc.
• Hoeveel alcohol drink ik?
• 40 dagen geen spelletjes op de computer.
• 40 dagen iedere dag een half uur rust zoeken voor de geest