Lang hebben we uitgekeken naar deze dag: intakegesprek in het UMCG.
We hadden eerst een aantal administratieve handelingen, bloedprikken en om 10.45 uur een gesprek met de hematoloog.

De arts was uiterst vriendelijk en had alle tijd voor ons. Hij stelde enkele vragen over Gerard’s huidige toestand, onderzocht hem vluchtig en constateerde dat Gerard er na vier chemo’s nog redelijk goed aan toe was. Goed genoeg om met het stamceltraject te beginnen.
Hij nam nog eens met ons door wat er ging gebeuren: eerst de stamcelafname en drie weken later de stamceltransplantatie.

Daarna hadden we een uitgebreid gesprek met de Verpleegkundig Specialist die de komende periode onze contactpersoon is. Zij nam het hele proces met alle ‘inn’s & outs’ met ons door en dat was heel veel. Het nam bijna een uur in beslag.
Als alles volgens planning verloopt beginnen we volgende week vrijdag 17 juli met de behandeling.
Die vrijdag wordt Gerard opgenomen in het UMCG en volgt er eerst een ronde langs een aantal specialisten: longarts, cardioloog, kaakchirurg, etc. Die gaan bekijken of er nergens ontstekingen zijn en of het traject kan beginnen. Daarna krijgt hij een chemobehandeling, die er voor gaat zorgen dat de stamcellen worden gestimuleerd om zich vanuit het beenmerg te verplaatsen naar het bloed. Die chemobehandeling wordt voortgezet met drie dagelijkse injecties, maar daarvoor hoeft hij niet in het ziekenhuis te blijven, hij mag, als alles goed gaat, zondag 19 juli weer naar huis. Die injecties kan hij zichzelf toedienen. Na 5 á 6 dagen hebben zich zoveel ‘goede stamcellen’ in het bloed verzameld, dat men kan beginnen met de stamcel afname, zij noemen het ‘oogsten’.

UMCG

Daarvoor moet Gerard zich maandagmorgen 27 juli melden. Met een infuus in de ene arm wordt het bloed uit zijn lichaam gehaald en door een soort ‘centrifuge’ gehaald, zodat ze de goede stamcellen er uit kunnen filteren. Na dat filteren wordt het bloed via een infuus in de andere arm weer teruggebracht in het lichaam. Hiervoor moet hij twee of drie dagen achter elkaar naar het UMCG, afhankelijk van hoeveel goede stamcellen er zijn geoogst. Die stamcellen worden ingevroren en bewaard tot de stamceltransplantatie.
Drie weken daarna kan worden begonnen met de transplantatie. Als we op de kalender kijken zal dat zijn in de week van 17 augustus. Dan zal Gerard minstens drie weken in het UMCG worden opgenomen.

De data zijn gesteld. Maar er zijn nog wel veel ‘alsen, mitsen en maren’.
17 juli, als geen ontstekingen zijn en mits er een bed vrij is, anders wordt het een week later.
27 juli als de behandeling aanslaat.
17 augustus, maar dan moet het in het voorgaande traject wel goed zijn gegaan.

Via dit blog zal ik steeds de ontwikkelingen melden.
Wordt vervolgd dus