Woensdagavond werd ik uitgemaakt voor adderengebroed.
adderHet kwam uit de mond van iemand die de rol van Johannes de Doper op zich nam.
Samen met een Sadduceeër stond ik als Farizeeër bij de Jordaan.
Ik ergerde me groen en geel aan die langharige, sprinkhanenetende hippie die mensen doopte en zich zoveel verbeeldde dat hij mij en mijn collega uitmaakte voor slangeneieren.
Drie softies lieten zich dopen door die valse profeet, dat dwaallicht dat ons zoveel hoofdbrekens bezorgde. Een boom, die al jaren aan de rivier had gestaan bemoeide zich er zelfs tegenaan.
Het ergste was nog wel dat die oproerkraaier beweerde dat er nog zo iemand na hem zou komen. Nog meer rampspoed en ellende, ik moest er niet aan denken….!

Dit is wat er gebeurt als je meedoet aan een avond bibliodrama met Bart Elbert. (zie ook 21 oktober >>>)
Je leeft je in in een bepaalde rol van een personage uit het verhaal.
Het bijzondere was dat het mij geen enkele moeite kostte om de farizeeër neer te zetten. Onsympathiek, onvermurwbaar en overtuigd van mijn eigen gelijk.
Bij de softies bracht mijn gedrag recalcitrantie teweeg.

Je leert heel veel over het verhaal dat centraal staat die avond.  We spelen het uit en daarna vertellen we aan elkaar hoe we het verhaal hebben ervaren. Het is een hele bijzondere vorm van bijbelstudie; omdat iedereen zich inleeft in een ander personage en dat later wordt besproken, bekijk je het verhaal vanuit verschillende uitgangspunten.
Benieuwd naar hoe dit verhaal in de bijbel staat? Zie Mattheus 3 >>>
Op 4 december staat deze lezing centraal in de DeltAnders viering in Op de Helte.
Na woensdagavond heb ik meer begrip voor de houding van de Farizeeër: hij zag zijn autoriteit afbrokkelen en bekeek de nieuwlichterij met argusogen. Lijkt het je ook leuk om een bijbelverhaal eens op een andere manier te beleven? We komen nog bij elkaar op 30 november en 14 december.