Zondagmorgen. Ontbijt in huize Waninge.
“Waar hebben we vanmorgen eigenlijk kerk?”  vroeg ik aan Gerard.
Hij had het kerkblad al geraadpleegd en wist dat we naar Op de Helte gingen.
Hij had ook al gezorgd voor collectebonnen.

Tijdens onze wandeling naar het centrum vroeg ik: “Wie gaat er eigenlijk voor vanmorgen?”
“Nou, je hebt je wel weer goed voorbereid” diende hij me van repliek. En dan te bedenken dat ik zelf de pagina ‘a.s. zondag’ op de website van de kerk bijhoud. Maar het is op zondag al een week geleden dat ik dat heb ingevuld, zo lang onthoud ik dat niet…..
Toen de voorganger tijdens de preek de vraag stelde: “Hoe bereiden we ons voor; op de zondagse viering bijvoorbeeld” kreeg ik een veelbetekenende blik van rechts toegeworpen.

David door Samuel tot koning gezalfd.

Gistermorgen hoorden we dat David tot koning werd gezalfd door Samuel. (zie basisbijbel 1 Samuël 16 >>>). Zeven zonen zaten met vader Isaï rond de tafel tijdens het offerfeest.
Samuel liet zich leiden door wat hij zag: grote, sterke kerels.
Uitermate geschikt om koning te worden.
Maar, hoorden we, God ziet het hart aan.
Daarom werd herder David, de jongste en achtste zoon, uit het veld gehaald; hij werd de nieuwe koning van Israël.

Hoe kijk je? Wat zie je? Kijk je naar de mens achter de buitenkant? Gisteren werd nog weer eens benadrukt dat God niet ver weg is, maar dicht bij ons hart is.
Als we ons hart laten spreken is God er bij.

Het slotlied was lied 534. “Hij die de blinden weer liet zien”. Mooie, aansprekende melodie.
Mijn oog viel op een gedicht op de pagina ernaast.
Het is geschreven door Gerrit Achterberg.
De titel is “Deisme “. Wel drie keer heb ik het gelezen; het duurde even voordat de betekenis er van tot mij doordrong.
Wat ik gistermorgen had gehoord vanaf de kansel, vervat in een gedicht.
Jezus wordt hierin “koopman in oud roest” genoemd.

Klik hier  Gedicht Gerrit Achterberg voor een PDF met de tekst van het gedicht.

De  tekst hield me na de viering bezig. Op internet vond ik de site ‘Over poëzie’  waar een mooie beschouwing staat over dit gedicht.
Ook lezen? zie>>>

Het is fijn dat we een beamer hebben, waarop de tekst en de noten van een lied worden geprojecteerd. Maar dit is een van de redenen dat ik altijd mijn eigen liedboek meeneem.
Dat heb ik op zondagmorgen altijd in mijn tas. Hoezo niet goed voorbereid……