Gisteravond wandelde ik met vriendin Jeannette door haar woonplaats Woudsend.
Tussen de buien door weliswaar, maar het was heerlijk.
Eerst keken we uit op de weilanden, toen wandelden we langs een jachthaven en vervolgens liepen we door smalle steegjes met kleine winkeltjes en oude huizen.  

Wij delen de liefde voor boeken. Gisteren nam ik voor haar het boekje ’50: dingen die ik blijf doen’ van Saskia Noort mee.  We horen per slot van rekening bij de doelgroep.
Zij had op haar beurt een paar boekjes voor mij: twee Drentse exemplaren (“die leveren hier in Friesland op de rommelmarkt niet zo veel op….) en een schoolboekje uit de serie “Lectuur voor de jeugd” uit 1923.
Het heet “Zilver op oranje”, ondertitel: Gedenkboekje bij het zilveren regeeringsfeest van H.M. de koningin door G.G. van As (Inspecteur van het Lager Onderwijs) met een woord vooraf van Zijne Excellentie Minister Dr. J. Th. de Visser. (let op titels en hoofdletters….)
“Bij dit boekje moest ik gelijk aan jou denken!”

1923 is bijna 100 jaar geleden. We kunnen ons nu niets meer voorstellen bij de devotie die spreekt uit dit boekje.
Wat een eerbied wordt hier ten toon gespreid.
Over de dierenliefde van Wilhelmina: Een eigenschap die de Koningin van jongsaf heeft getoond wil ik vertellen, omdat ik hoop, dat het jelui een spoorslag zal zijn om in dit opzicht op de Koningin te lijken. 

Over de kroning in 1898: Dit was de eerste dag des feestes, de Dag van den Intocht……
De Dag van de Inhuldiging was minder een dag voor allen, wijl de plechtigheid zich binnen de Kerk voltrok, maar een dag van grooter beteekenis.
In de vroegte reeds klonken de tonen van bazuinmuziek over de stad. Zij kwamen aanzweven van de torentransen, zij doortrilden de harten, want het was een feesttoon etc. etc.
Met het boekje kijk ik even terug in de tijd.
Geen Story & Privé, geen paparazzi, geen mediacode.
Je kunt je bijna niet voorstellen hoe anders het allemaal is geworden; voor het vorstenhuis maar ook voor de onderdanen.   

Vanavond kijk ik naar het interview met de achterkleinzoon van deze koningin.
50 wordt hij morgen.
Hoort ook al bij de doelgroep van Saskia.
Laat hij ook vooral zijn ding(en) blijven doen!