Vorige week hoorde ik bij de Arbeidsvitaminen het liedje ‘Chain gang’ van Sam Cooke.
De eerste keer dat ik dat liedje hoorde was in 1983.
In dat jaar bestond het dorp Hoogersmilde 350 jaar; in 1633 werd Hoogersmilde verheven tot Heerlijkheid en begon men in opdracht van de eerste Heer Adriaan Pauw met de vervening van de Smilder Venen.  Meer weten? zie >>>

Het feest ‘350 jaar Hoogersmilde’ was een grote gebeurtenis in ons kleine dorp en werd breed gedragen, dus er werd samengewerkt: gereformeerden, hervormden én openbaren vormden samen een feestcomité. In de feestweek was er een grote parade/optocht met versierde wagens, allerlei sportevenementen, spelavonden én een heuse revue: Revue Hoogersmilde 350 jaar.
Het hele spektakel werd geregisseerd door meester Wijghel, het hoofd van de openbare lagere school.

Wij vormden destijds met ongeveer 20 jongeren het jeugdkoor ‘Hosanna’ en samen met de gemengde zangvereniging ‘Halleluja’ werden wij uitgenodigd om mee te werken aan de revue.
Onderdeel van de revue was ‘het ballet’. In Hoogersmilde was er volgens mij destijds niemand die op ballet zat, dus ik was heel benieuwd wat dat zou worden.
Eén van de dochters van Willem Vos nam dit onderdeel voor haar rekening en ze  had een aantal jonge meiden bereid gevonden om te dansen.
Ze dansten op twee nummers: een act uit het verleden en één uit de huidige tijd.
Om het harde werken in het veen van vroeger  te verbeelden gebruikten ze het nummer van Sam Cooke. Op het toneel hadden de dansers wijde overalls aan en een schop in hun handen. Op het ‘oeh’ ging de schep omhoog, op ‘ah’ omlaag; er was een hele choreografie om het lied heen geschreven.
Het tweede nummer was ‘Twisting by the pool’ van the Dire Straits.
Dat stond voor de moderne tijd en de immense populariteit van het Blauwe Meer (achter steenfabriek Roelfsema) destijds.

Met open mond heb ik in 1983 gekeken naar dat ballet.
Dat was mooi! Dat leek op het dansen dat je zag bij TopPop en andere muziekprogramma’s. En wat was dat mooie muziek van die werkers in het veen.
Omdat wij zelf meewerkten aan de revue heb alle repetities, de generale én alle uitvoeringen gezien.

Maandagmorgen hoorde ik dat nummer weer.
‘Oeh’. ‘Ah’.
Dan zit ik weer in de tot theaterzaal omgebouwde werkplaats van Seije Bosma.
37 jaar geleden, pas getrouwd en stervend van de zenuwen.
Want zelf mocht ik een solo zingen in de revue: ‘de hoge heren van het dorp‘.
Nooit weer in mijn leven ben ik zo nerveus geweest.

Hierbij een link naar ‘Chain gang’ van Sam Cooke >>>