Hoe kennen wij elkaar?
Ik heb meer dan dertig jaar op basisschool ‘de Haven’ gewerkt.  Ada en Gerard leerde ik al gauw kennen als actieve ouders. Ook heb ik nog met Gerard in de kerkenraad gezeten, hij als diaken en ik als ouderling. Eens, net voor de morgendienst begon, liep Gerard ijlings naar de microfoon en haalde Mattheüs 5:16 aan. “U hoeft uw ontstoken lamp niet onder de korenmaat te stellen, maar het is ook niet nodig om uw autolichten te laten branden tijdens deze dienst. Van wie is de auto met nummerbord ** ** **?”  “Je mag ook wel de preek dadelijk doen”, stelde ds. Vellekoop direct voor.

Waar en wanneer ben je geboren?
Ik ben op 29 september 1948 in Den Haag geboren.

Verliefd, verloofd, getrouwd?
Ik ben op 19 december 1973 getrouwd met Ella.
We kregen een zoon, Machiel, toen we in Gouda woonden. Onze dochter Muriël is in Groningen geboren. Zij had een ernstige hartafwijking (Fontan) en weinig kans om volwassen te worden, aldus de arts. We hebben ook twee leuke kleindochters.

In welke levensfase zit je nu, hoe vul je je dagen?
Vanaf december 2008 ben ik vrijwilliger bij de boekenmarkt.
In de loop; der jaren heb ik tal van aangeleverde boeken zelf kunnen kopen, ook voor Ella en mijn eigen kast puilt al aardig uit.
Doordat Muriël door een mislukte operatie aan haar hart een hersenbeschadiging opliep door zuurstofgebrek was zij ook verstandelijk gehandicapt geworden. Toen zij opgroeide kregen we te maken met instanties voor mensen met een beperking. Muriël is op haar zesde jaar nogmaals geopereerd. Haar hart is a.h.w. omgebouwd. Het is een wonder dat ze nog leeft, want al haar lotgenoten uit haar leeftijdsgroep zijn allang overleden. Zij schijnt de enige in NL. en daarbuiten te zijn die nog functioneert met een zgn. Hancock-klep. Ze is nu 43 jaar. Dankzij goede medicijnen en zorg door UMCG en huisarts is ze nog steeds een vrolijke en geestige dochter. Gaandeweg werd ik vrijwilliger bij Flotar Roden , De brug provincie Groningen, medezeggenschap bij de Zijlen/dagbesteding en tenslotte secretaris bij Toegankelijk Noordenveld voor iedereen. Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor geschiedenis en godsdienst. Verder help ik mee aan het onderhoud van Natuurschoon Nietap. Daar is ook een labyrint op de voormalige hertenweide. Het heeft een lengte van 570 m. Met enige moeite kan een scootmobiel er ook overheen.
Meer weten over zulke labyrinten? Hierbij een link naar een website met meer informatie.

Wat wil je graag met de lezers delen?
Als onderwijzer heb ik de gangbare bijbelverhalen vaak aan de schoolkinderen verteld.
In die tijd waren er zes keer per jaar zgn. kerk-school-gezinsdiensten. En dan in twee kerken tegelijk. Ik kan me nog een voorval uit Gouda herinneren. Toen wilde een meisje bidden voor de dode mensen die naar de hel gingen. Haar ouders waren bondsleden, bleek later. Toen ik haar zei dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over de hel en de duivel was haar vader heel kwaad op me. Toen is er bij mij wel een knop omgegaan.

In de loop der jaren heb ik me verdiept in de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel en van het Christelijk geloof. Via o.a. de boekenmarkt heb ik inmiddels meer dan een meter boeken over dit onderwerp verzameld. Het is verbazingwekkend hoeveel  godsdienstwetenschappers zo divers hun licht hebben laten schijnen over Bijbel en christendom. Zo wist ik nooit dat er maar zeven brieven van Paulus echt door hem geschreven zijn. Geen dominee die dat ooit vertelde. Ook lees je dan dat er nog vele andere, gnostische geschriften niet in de bijbel werden opgenomen, omdat de machthebbers dat niet wilden. Onwelgevallige geschriften werden vernietigd. Gelukkig werden in 1947 de Dode zeerollen gevonden, in kruiken verstopt in een spelonk. Heel leerzaam is bijv. het Thomas-evangelie. In de Bijbel kom je tal van merkwaardigheden tegen. Ik heb ook de brieven van Bram Moerland gelezen. Hij schrijft: “Het doet er ook niet toe welk geloof je aanhangt, dat wil zeggen: onder welke spirituele boom je schuilt. Wat telt zijn je daden, als de vruchten van de liefde die in jou woont.”
Hierbij een link naar de website van Bram Moerland.

Wijlen Klaas Hendrikse schreef: “Geloven in een god die niet bestaat”. Hij legt dan uit dat het koninkrijk van God “ontstaat”, tot leven komt, als mensen met elkaar invulling geven aan hun leven. Ik ervaar dat bijvoorbeeld als ik  samen met de vrijwilligers en de leden van Flotar met gehandicapte kinderen zwem of met een groepje samen ga koken.
Toewijding = geloven.