Vandaag zag ik mijn oude MAVO-vriendinnen-clubje. Het is de bedoeling dat we elkaar één keer per jaar zien, maar door familieomstandigheden en ziektes lukt dat niet altijd.
Vanmiddag waren we met ons vijven te gast bij Annie in Joure.
4 jaar MAVO in Smilde en 2 jaar HAVO in Assen hebben we bij elkaar in de klas gezeten, daarna verloren we elkaar uit het oog. Enkele jaren geleden, tijdens een reünie van onze klas kwamen we elkaar weer tegen. `Wat doe jij nu?` was de meest gestelde vraag die middag.
Het antwoord van Annie verbaasde met het meest. “Ik ben getrouwd, moeder van drie kinderen en pastoraal werker in een parochie in de Noord Oost Polder”.
Huh? Annie was vroeger heel goed in de exacte vakken zoals wis- en natuurkunde en kwam uit een streng gereformeerd nest. Dan ligt rooms katholiek pastoraal werker niet echt in de lijn der verwachtingen….

Ze heette ons vanmorgen welkom op haar werkkamer naast de Sint Nicolaaskerk in Sint Nicolaasga >>>, want ze was inmiddels veranderd van parochie. Na een genoeglijke bijkletsronde met koffie en oranjekoek was het tijd voor een rondleiding door de kerk. Niet echt oud (1887), maar imponerend qua grootte, gebrandschilderde ramen en beelden.
Ze liet ons rijen priestertoga´s zien, vertelde over de beelden en afbeeldingen overal in de kerk, over de vele heiligen en buiten nam ze ons mee naar de tuin waar een nagebouwde ´Grot van Lourdes´>>> was. Met een beeldje van Bernadette en een beeldje van de verschijning van Maria.

Ik vond het fascinerend. In meerdere opzichten. De katholieke traditie wijkt nogal af van de protestantse, waar absoluut geen ruimte was voor het gesneden beeld. Dit was gebaseerd op het tweede gebod: “Gij zult u geen gesneden beeld maken’.
Annie had tijdens een vorige ontmoeting verteld dat ze helemaal klaar was met de gereformeerde kerk en dat ze met haar geloof in de katholieke kerk veel beter terechtkon. Het is heel bijzonder om te zien hoe iemand zich zo thuis kan voelen in een geloofsomgeving die zo anders is dan haar die van haar jeugd.
Een heel bijzonder geval van ‘voortschrijdend inzicht’.