Gistermorgen werd ik aan onze eigen keukentafel geïnterviewd; microfoons, standers, vragenlijsten, heel echt allemaal.
Het ging over mijn vrijwilligerswerk voor de Catharinakerk: tijdens de openstelling van de kerk in de zomer op woensdag- en zaterdagmiddag ben ik één van de rondleiders die bezoekers welkom heten en (als dat op prijs gesteld wordt) iets vertellen over de kerk.
Wij hebben in Roden best veel te bieden als het gaat om cultuur-historisch erfgoed.
Ooit heb ik wel eens geopperd of het niet mogelijk was om één keer per week een ‘Brink & Bos-wandeling’ aan te bieden onder begeleiding van een gids, net zoals dat in de grote steden tegenwoordig wordt georganiseerd. Scheepstraschool, Catharinakerk, Mensinge en speelgoedmuseum Kinderwereld in de route opnemen, wandeling naar het ven, even over het kerkhof naar het graf van de familie Kymmel en dan weer naar de Brink. Vond men een goed idee, als ik dat wilde mocht ik dat zelf organiseren. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren; dat kon ik er echt niet bij hebben qua tijd en energie, dus het bleef bij ‘Goed idee! Doen we niet.’

Maar er zit beweging in: er zijn nieuwe initiatieven op dit gebied onder de noemer ‘Erfgoedkoepel Roden’.
Vijf erfgoedinstellingen in Roden hebben de handen ineengeslagen:
1. Speelgoedmuseum Kinderwereld
2. Museum Havezate Mensinge
3. Scheepstra Kabinet
4. Stichting behoud van Hinszorgel Roden
5. Historische Vereniging ROON.

Meer weten? Lees dan dit artikel op de website van Netwerk Digitaal Erfgoed.

We gaan dus samenwerken; nu wordt er gewerkt aan een podcast over de vijf bovengenoemde instellingen en daarom werd ik gistermorgen geïnterviewd.
LEUK!
Als ik mag praten over geschiedenis en met name over de eeuwenoude Catharinakerk dan hou ik haast niet meer op.
Regelmatig dwaalde ik bij het beantwoorden van de vragen dan ook zover van de vraag af, dat de interviewster moest ingrijpen en de vraag opnieuw stelde: iets korter antwoorden graag.
Toen ik vanmorgen dit blog zat uit te werken kwam ik tot de conclusie dat het hele woord Catharinakerk niet in het lijstje van 5 voorkomt; het gaat om de Stichting behoud van Hinszorgel Roden.
Maar ik heb het in het interview wel vooral gehad over de kerk: het doopvont, de gemetselde crypte van Coenraad & Gesina, de pleisterlaag, er is immers te veel om op te noemen.
Ik ben zo’n fan van die ouwe kerk, dat ik het orgel een beetje als bijzaak ben gaan beschouwen. Maar ja, als het mij vraagt…… het ging per slot van rekening over mijn ervaringen als vrijwilliger bij de openstellingen van de kerk. Waar het hart vol van is loopt de mond van over. Op mijn zelfgefröbelde afbeelding van ‘de vijf instellingen in één’ zie je niet de kerk, maar het orgel.

Speurend op internet naar meer wetenswaardigheden over dit onderwerp kwam ik een goede bekende tegen: Gerrit Alssema. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Speelgoedmuseum Kinderwereld.  In een interview met hem in ‘de Krant’ in november 2019 zegt hij dat ‘we over een jaar of drie, vier, de samenwerking gestalte moeten hebben gegeven‘.
Hele artikel lezen? Klik hier. 

Nou ben ik natuurlijk reuzebenieuwd hoe die podcast wordt en hoe het verder gaat met de samenwerking.
Op dit blog zal ik regelmatig verslag doen van de vorderingen op het gebied van de Erfgoedkoepel Roden: wordt vervolgd dus.
Misschien wel een nieuwe blogserie?
Of een nieuw tabje bij het menu ‘Geschiedenis’?