Kanker

Vanmorgen is Gerard gebeld door de hematoloog van het UMCG.
Hij had een (voor ons) verpletterende mededeling.
De stamcelbehandeling die vrijdag zou beginnen kan niet doorgaan.

Men heeft de bloeduitslagen uitvoerig bestudeerd en komt tot de conclusie dat het eiwitgehalte nog te hoog is. Het zou (ten opzichte van de eerste metingen) minimaal met de helft gereduceerd moeten zijn en dat is net niet het geval.
Het is niet verstandig om dan toch met de stamceltransplantatie te beginnen.
We worden nu weer terugverwezen naar het Martiniziekenhuis
Het is de bedoeling dat Gerard nu eerst een medicatiecyclus in gaat. Een periode van drie weken pillen slikken en één week rust. En dat drie keer achter elkaar, dat zal al met al ongeveer drie maanden beslaan.
Als de medicatie dan zijn werk heeft gedaan zullen de eiwitten op een goed niveau zitten en zal het stamceltraject alsnog ingezet worden.

Meer informatie hebben we op dit moment niet, dinsdag a.s. (de 21e) hebben we een afspraak met de hematoloog van het Martiniziekenhuis.

We zijn erg teleurgesteld dat het nu nog weer zoveel langer gaat duren.
We hebben even tijd nodig om de knop om te zetten.
Vanavond hebben we onszelf verwend met een etentje buiten de deur.
Dat hielp al een beetje