Voicemail

Gistermorgen was er iets bijzonders in de viering van de PKN-gemeente in Op de Helte.
Er zong een koor! Nou zingt er wel vaker een koor, maar een koor zoals dit zien we niet vaak bij ons in de vieringen. Het ging om ‘Voicemail’>>> uit Veenhuizen.
Een aantal van de zangers/zangeressen kenden wij al van onze medewerking aan de IKR-tentdiensten in Norg, dus vanmorgen was het andersom: zij zongen voor ons.

Voicemail zong een aantal Engelstalige liederen en één Russisch gebed.
We hebben er van genoten; ze zongen o.a. een mooie bewerking van het lied ‘Another day in paradise’ van Phil Collins. Het is altijd bijzonder hoe zo’n lied, dat meestal als geluidsbehang aan je voorbij trekt, ineens een andere betekenis krijgt als de tekst vertaald wordt.

We hoorden vanmorgen dat Jezus en zijn discipelen aren plukken op sabbat en daarop worden aangesproken door de Farizeeën. Wat mag wel en wat mag niet op zondag?
Voor de kinderen vertelde de voorganger een toepasselijk verhaaltje van Winnie de Poeh en Knorretje die op bezoek gaan bij Konijn en niet alleen de kinderen moesten lachen om de stemmetjes die de dominee opzette.

De zondag in vroegere tijden werd bepaald door regeltjes en wetjes voor van alles en nog wat. Niet fietsen, niet zwemmen, geen ijsjes kopen….. iedereen kan zich dit nog wel herinneren. Even stipte de predikant nog aan dat dat vooral een Gereformeerde aangelegenheid was, de Hervormden stonden er van oudsher wat liberaler in.
Gegniffel alom; ja, daar herkenden we ons wel in.
Wij maakten daar in onze jeugd al grappen over “Kan dit wel door de N.C.R.V.-beugel?”
De strekking van de overdenking was dat we vaak heel goed zelf wel weten wat wel en niet kan. Soms moet je kunnen afwijken van de wetten en regels. Als voorbeeld noemde de voorganger een echtpaar dat een uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoeker in huis had opgenomen en zich had ingespannen om alsnog een verblijfsvergunning voor hem te verkrijgen. Het tonen van Gods liefde in deze wereld overstijgt alle regels en beperkingen;  er is maar 1 gebod waar wij ons aan moeten houden: God liefhebben met heel ons hart, onze kracht, ons verstand en onze ziel en onze naaste liefhebben als onszelf.

Ben je benieuwd naar het koor, het verhaal van Winnie de Poeh en het verhaal over de zondagsrust? Luister dan de viering terug op Kerkomroep >>> (3 juni, Op de Helte, 09.30 uur.)